Tehokkuutta tiedonhallintaan SHA käyttöönotosta

Sosiaalihuollon kyselyissä nousee toistuvasti esiin haasteena tiedonkulku ja reaaliaikaisen tiedon puuttuminen niin palvelun järjestämisessä kuin toteutuksessa. SHA:n käyttöönotto helpottaa asiakkaiden palvelutarpeen arviota ja palveluohjausta, kun kaikki eri toimijoiden tieto on saatavilla keskitetysti yhdestä paikkasta.

SHA tarjoaa suunnitelmallisesti käyttöönotettuna, sekä riittävästi koulutettuna, oivan työkalun palvelutarpeiden kustannustehokkaaseen hoitamiseen halki palveluprosessien. Kokemuksemme mukaan hyvinvointialueet tarvitsevat apua parhaillaan SHA käyttöönotoissa nimenomaisesti tiedonhallinnan kokonaisuuden määrittelyssä.

Juuri nyt hyvinvointialueiden palveluntuottajat kaipaavat kuumeisesti selkeitä linjauksia sekä apua hyvinvointialueilta. Runsas ja ajantasainen kommunikointi alati muuttuvassa tilanteessa helpottaa kaikkien toimijoiden käyttöönottoja, sekä tehostaa toimintaa ja keventää kustannuksia.

Vaikka Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston (SHA) käyttöönoton lakisääteinen takaraja on siirtymässä tämän vuoden syyskuusta vuoteen 2026, kannattaa hyvinvointialueiden jatkaa käyttöönottoa suunnitellusti, sekä tukea käyttönoton onnistumista ammattitaitoisilla ulkoisilla resursseilla.

Vankka osaamisemme kattaa muun muassa seuraavaa:

  • paketoidut ratkaisut SHA käyttöönottoihin
  • kokonaisvaltainen ymmärrys tiedonhallinnasta halki palvelutehtävien
  • vankka kokemus SHA käyttöönotoista, sekä laaja ymmärrys palvelutuottajien tiedonhallinnasta
  • pitkäaikainen liiketoimintaosaaminen ja tietojohtaminen


Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest