Tietosuoja- ja tietoturvaneuvonta

Avainsanat:
– Tietosuojaseloste
– Omavalvontasuunnitelma
– Sosiaalihuolto
– Sosiaaliala
– Sote

– THL & Valvira määritelmät (luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys)
– Asiakastietolaki
– GDPR
– Kanta-palvelut
– Tietojärjestelmä (asiakastietojärjestelmä, potilastietojärjestelmä)
– Palvelunantaja

Miksi?
– Miksi tietoturvaneuvonta on tärkeää (raha, ennakkovarautuminen, henkinen kärsimys)
– Mitä arvoa me tuotamme omalle asiakkaallemme, jotta he voivat tuottaa arvoa omalle asiakkaalleen?
– HyväSOTE:n tietoisuus tiedon suojaamisesta ja tämän tiedon hyödyntäminen

Mitä?
– Me tiedämme puolestasi mitä tarvitset
– Mitä meidän palvelumme ovat?
– Vastuut