Autamme tiedonhallinnan ja resurssoinnin tehostamisessa

Autamme palvelunjärjestäjiä ja palveluntuottajia määrittämään tiedon tarpeellisuuden sekä hyödyntämään kerättyä tietoa toiminnassaan
– Asiakas tunnistaa tarpeellisen tiedon, mutta tarvitsee tukea jäsentämisessä
– Miten kerätty tieto saadaan näyttämään hyödylliseltä yksittäisen työntekijän arjessa
– Rahansäästö ja työntekijäresurssien kohdistaminen

Asiakastietolaki määrittää tiedon keruun perusteet ja vaatimukset. THL kehittää rakenteisen tiedon keräämisen kokonaisuutta.