AUTAMME

Sosiaalihuollon asiakastieTOVARANNON (SHA) käyttöönotossa

Mikä SHA?

Sosiaalihuollon asiakastietovaranto (SHA):

SHA on yksi kolmesta Kanta-palveluiden ydinpalveluista. Muita ydinpalveluita ovat Potilastietovaranto ja Reseptipalvelu

SHA toimii valtakunnallisena tietosäilönä sosiaalihuollossa muodostuville asiakirjoille mahdollistaen keskitetyn ja tehokkaan tiedonvälityksen asiakkaiden, palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien välillä.

SHA toimii sosiaalihuollon asiakirjojen pitkäaikaissäilytykseen varmistaen reaaliaikaisen tiedonhallintaan vaivattomasti integroituvan arkiston niin palvelunjärjestäjille kuin palveluntuottajille.

Yhteistoiminta hyvinvointialueet ja palveluntuottajat

Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönotto tarjoaa tehokkaita työkaluja sosiaalipalveluiden tiedolla johtamiseen nykypäivän haastavassa, kustannuspaineisessa tilanteessa.

Hyödyntääkseen näitä mahdollisuuksia tulee hyvinvointialueiden ottaa kokonaisvaltaisesti sote-palveluiden tiedonhallinta hallintaansa ja ohjata palveluntuottajien tiedonkeräämistä määrätietoisesti kohti entistä tehokkaampaa ja parempaa palveluohjausta ja vaikuttavaa asiakaskokemusta.

Palvelumme sosiaalihuollon organisaatioille

Suunnittelu

Autamme asiakkaitamme SHA käyttöönoton ja hyödyntämisen suunnittelussa

Suunnittelu

SHA käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttävät laaja-alaista ymmärrystä sote-tiedonhallinnasta halki palvelutehtävien.

Projektijohtaminen

Avullamme SHA käyttöönoton projekti viedään onnistuneesti maaliin, takuulla!

Projektijohtaminen

Projektin läpivienti vaatiin mitattavien tavoitteiden asettamista ja seurantaa.

Koulutus

Riittävällä koulutuksella varmistamme onnistuneen SHA käyttöönoton.

Koulutus

Onnistuakseen koulutuksen tulee olla tarkoituksenmukainen, osallistava ja annettava osallistujalle tunne muutoksen hyödyllisyydestä jokapäiväisessä työskentelyssä.

Ammattilaisen kynästä

kanta-palvelut
Antti Saarimaa

Tehokkuutta tiedonhallintaan SHA käyttöönotosta

Sosiaalihuollon kyselyissä nousee toistuvasti esiin haasteena tiedonkulku ja reaaliaikaisen tiedon puuttuminen niin palvelun järjestämisessä kuin toteutuksessa. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston (SHA) käyttöönotto helpottaa asiakkaiden palvelutarpeen arviota ja palveluohjausta, kun kaikki eri toimijoiden tieto on saatavilla keskitetysti yhdestä paikkaa.

Lue lisää »