Tehokkuutta tiedonhallintaan SHA käyttöönotosta

Sosiaalihuollon kyselyissä nousee toistuvasti esiin haasteena tiedonkulku ja reaaliaikaisen tiedon puuttuminen niin palvelun järjestämisessä kuin toteutuksessa. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston (SHA) käyttöönotto helpottaa asiakkaiden palvelutarpeen arviota ja palveluohjausta, kun kaikki eri toimijoiden tieto on saatavilla keskitetysti yhdestä paikkaa.